“გორბის” გამოკითხვით, მოსახლეობის მხოლოდ 6% მიიჩნევს შევარდნაძეს მისაღებ პრეზიდენტად

AKHALI ERA 02.07.2001