“გორბი” ითვლის ხელისუფლების სიმპათიის უკანასკნელ ნარჩენებს

AKHALI7DGE 08.04.2005