ყველაზე კორუფცირებული საბაჟო, პოლიცია და საგადასახადოა

DILIS GAZETI 03.07.2001