დაბალი ბარიერი – ტკბილი ხილი “მრეწველებისა” და “ახლებისთვის”

MTAVARI GAZETI 02.03.2004