საქართველოსთვის აუცილებელია ევროპულ თანამეგობრობაში გაერთიანება

ALIA.01.04.1993