საქართველოში კორუფცია 50 წელი ვერ დამარცხდება

KHVALINDELI DGE 29.06.2002