საქართველო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ

MTELI KVIRA 19.04.2004

წინასაარჩევნო განწყობები უკრაინაში

MTELI KVIRA 18.10.2004