10 ყველაზე სანდო პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე

MTELI KVIRA 19.07.2004