მსოფლიოს მოსახლეობის განწყობა ამერიკის საგარეო პოლიტიკისადმი

MTELI KVIRA1 01.11.2004