საქართველო ოპტიმიზმის მიხედვით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა

MTELI KVIRA 17.01.2005