მერაბ ფაჩულია: ბოლო დროს პოლიტიკოსები საზოგადოების აზრით ნაკლებად ინტერესდებიან

BASTA 24.07.2005