თბილისის მოსახლეობა მერის პირდაპირ არჩევნებს უჭერს მხარს

MTELI KVIRA 05.09.2005