ძალზე ცოტას ჯერა, რომ საქართველო სწორი მიმართულებით ვითარდება

24 SAATI.13.09.2003
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *