“გორბის” გამოკითხვით, მოსახლეობის მხოლოდ 6% მიიჩნევს შევარდნაძეს მისაღებ პრეზიდენტად

AKHALI ERA 02.07.2001
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *