საქართველოსთვის აუცილებელია ევროპულ თანამეგობრობაში გაერთიანება

ALIA.01.04.1993
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *