კავკასიელთა დამოკიდებულება პრეზიდენტების და შესაძლო ახალი რევოლუციის მიმართ

MTELI KVIRA 09.05.2005
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *