საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების ხუთეულში

24 SAATI.24.05.2012

Frank Klobucar on Caucasian plumbers and the Armenian outlier

FINANCIAL 03.04.2012

GEORGIANS ARE NOT TERRIBLY WORRIED ABOUT ECONOMIC UNREST

FINANCIAL 13.02.2012

Б Грузии менее 30% жителей имеют доступ к интернету, 50% некогда не ездили на лифте

BOLSHOI GOROD.30.11.2011